Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015

ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ: Επιστολή προς Πρόεδρο & Δ/ΝΣ ΔΕΗ ΑΕ κ. Ε. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

Θ Ε Μ Α: Συγκρότηση Επιτροπών
Σχετικά: α) Η από 27/2/2015 ΕΣΣΕ Προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε.
β) Το από 22/7/2015 έγγραφο  ΔΑΝΠΟ
γ) Η από 11/9/2015 επιστολή ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ – ΚΗΕ