Παρασκευή 5 Αυγούστου 2011

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΑΣΠΑ ΔΕΗ ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΔΕΗ κ. ΑΡΘΟΥΡΟ ΖΕΡΒΟΗΜ/ΝΙΑ:05-08-2011

Αρ. πρωτοκόλλου 715ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΗΠΡΟΣ:
ΠΡΟΕΔΡΟ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΔΕΗ, κ. Αρθούρο Ζερβό


Κύριε Πρόεδρε και Διευθύνοντα Σύμβουλε,

            Έχοντας βαθιά επίγνωση των τεραστίων προβλημάτων και κινδύνων που διατρέχουν καθημερινά οι εγκαταστάσεις της Επιχείρησης, κυρίως λόγω των τρομακτικών ελλείψεων σε προσωπικό, της αναποτελεσματικής διοικητικής διάρθρωσης και των παρωχημένων τεχνικών μέσων και υποδομών ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας, σας καταθέτουμε την πρότασή μας για την αναβάθμιση της Ασφάλειας των Εγκαταστάσεων της ΔΕΗ ΑΕ με βάση τις σύγχρονες ανάγκες λειτουργίας της.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
            Οι τελευταίες εξελίξεις στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον έχουν δημιουργήσει άμεσες και επιτακτικές ανάγκες για ενίσχυση της Ασφάλειας στην Επιχείρησή μας. Αυτή τη στιγμή κι ενώ η νέα γενιά τρομοκρατών δείχνει μια πρωτόγνωρη και αποτελεσματική ευελιξία, αντιθέτως η Επιχείρηση αποδεικνύεται καθημερινά δυσκίνητη και αναποτελεσματική στα ζητήματα Ασφάλειάς της. Παρά τον πακτωλό χρημάτων που δαπανούνται άσκοπα και χωρίς ουσιαστικό προγραμματισμό σε προμήθειες, εργολαβίες και ακριβά «επενδυτικά σχέδια», εντούτοις εξακολουθεί ν’ αποδεικνύεται διάτρητη, ευάλωτη και ανεπαρκής σε εσωτερικούς και εξωτερικούς κινδύνους.
            Η πρότασή μας για την αναβάθμιση της ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ των εγκαταστάσεων της ΔΕΗ ΑΕ περιέχει μια συνολική και ουσιαστική αντιμετώπιση του ζητήματος. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, εδώ και χρόνια και με ευθύνη των προηγούμενων διοικήσεων, το αντικείμενο της Ασφάλειας των Εγκαταστάσεων της Επιχείρησης έχει έντεχνα υποβαθμιστεί και διαμελιστεί, θέτοντας καθημερινά σε κίνδυνο όλα τα περιουσιακά της στοιχεία, κινητά και ακίνητα. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός της αύξησης των κλοπών, ληστειών και δολιοφθορών μετά το διαμελισμό και την υπαγωγή της διοίκησής του στις ΒΕΜ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
            Οι υποδομές στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι απαρχαιωμένες και σχεδόν ανύπαρκτες. Οι ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό παραμένουν τεράστιες – υπάρχει σχετική μελέτη του πρώην ΤΑΕ και των Μικτών Επιτροπών των συναρμόδιων Υπουργείων ΓΕΕΘΑ και ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, που φτάνουν τα 700 άτομα πανελλαδικά – Η υφιστάμενη σήμερα διοικητική διάρθρωση αποδεικνύεται ελλιπής και αναποτελεσματική. Δεν νοείται στις μέρες μας Υπηρεσία Ασφάλειας και μάλιστα στη μεγαλύτερη και σπουδαιότερη, από πλευράς έργου, Επιχείρηση της Χώρας όπως η ΔΕΗ ΑΕ να μην διαθέτει ΕΝΙΑΙΑ και ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ Ασφάλεια για όλη την Επικράτεια.
            Το μοντέλο του διοικητικού διαμελισμού της ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ εφαρμόστηκε με τον διαχωρισμό της Επιχείρησης στις ΒΕΜ πριν από χρόνια και αποδείχτηκε ανεπαρκές και επικίνδυνο, παρά το γεγονός ότι το οικονομικό κόστος έχει ανέβει αλόγιστα ειδικά όσον αφορά τις προμήθειες σε τεχνικά μέσα και την έντεχνη και παράνομη είσοδο των ιδιωτών εργολάβων στην φύλαξη με εταιρείες φτιαγμένες στο «ποδάρι».
            Η φιλοσοφία της Ασφάλειας διαφέρει από μονάδα σε μονάδα, αφού ο κάθε Διευθυντής αποφασίζει αυθαίρετα και με βάση ΜΟΝΟ την προσωπική του κρίση, η οποία δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες Ασφάλειας, διότι δεν διαθέτει την ανάλογη τεχνογνωσία και εμπειρία, με αποτέλεσμα να λαμβάνονται αποφάσεις, πρόχειρες και ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ για την Ασφάλεια των Εγκαταστάσεων και του προσωπικού και με, εκτός των άλλων, ανυπολόγιστη οικονομική ζημία για την Επιχείρηση.
            Η πρότασή μας είναι η ΑΜΕΣΗ δημιουργία (πριν ολοκληρωθεί ο νομικός διαχωρισμός της Επιχείρησης) για να αποφευχθούν νομικά προβλήματα ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ για όλη την Επικράτεια με την υπαγωγή της ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, με πλήρη Διοικητική, Οικονομική και Λειτουργική Αυτοτέλεια, ολόκληρου του Ομίλου της Επιχείρησης.
            Μ’ αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η κοινή φιλοσοφία στο αντικείμενο της εργασίας, ο κεντρικός διοικητικός έλεγχος και η χρηστή οικονομική διαχείριση. Είναι γνωστό σε όλους μας ότι στο πρόσφατο και απώτερο παρελθόν έχουν παρουσιαστεί σοβαρά κρούσματα οικονομικών ατασθαλιών στην Ασφάλεια, τα οποία οφείλονται κύρια στο διαμελισμό και την πρόχειρη διοικητική διάρθρωση και λειτουργία αυτής. Μια εξ αυτών ήδη έχει πάρει τον δρόμο της δικαστικής οδού!
            Θεωρούμε λοιπόν μονόδρομο ότι ο έλεγχος και η εποπτεία της Ασφάλειας είναι επιβεβλημένος να υπάγεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Παράλληλα, απαιτείται και άμεση αλλαγή της ΜΟΔ γι’ αυτό, η οποία δεν έχει αλλάξει τα τελευταία 30 χρόνια, παρά τις όποιες «προσπάθειες» έχουν γίνει ενδιάμεσα για επικαιροποίησή της.
            Η διάρθρωση των υπηρεσιών της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ είναι εύκολη, αφού είχε εφαρμογή και πριν τον διαχωρισμό στις ΒΕΜ, σαν ΥΑΕ/ΔΕΗ. Απαιτείται δημιουργία Τομέων-Υποτομέων με γεωγραφικά κριτήρια, που θα έχουν την εποπτεία λειτουργίας ή εκτέλεσης του έργου του Προσωπικού Ασφαλείας. Επίσης απαιτείται η δημιουργία κινητών κλιμακίων Ελέγχου για πρόσληψη, αποτροπή και καταστολή σε κλοπές, δολιοφθορές κ.ά. κατά της Επιχείρησης, τα οποία υπήρχαν στο παρελθόν και καταργήθηκαν!
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
            Καταρχήν ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ πιστοποίηση του επαγγέλματος του Προσωπικού Ασφαλείας, από τα αρμόδια κρατικά όργανα, έτσι ώστε η ΔΕΗ να συμμορφωθεί με τις υφιστάμενες Κοινοτικές Οδηγίες σε θέματα Ασφάλειας (Κ.Ο. 114/2008).
            Ακολούθως χρειάζεται η δημιουργία και η τήρηση Πρωτοκόλλου εργασίας και χρήσης (step by step διαδικασίες). Απαιτούνται τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας και διαδικασία σύζευξης τεχνικών εποπτικών μέσων με τον άνθρωπο (δεν αντικαθιστούν τα τεχνικά μέσα το ανθρώπινο δυναμικό, αλλά τον βοηθούν στη δουλειά του) ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ.
            Η πρωτογενής πληροφορία θα προέρχεται από τα εποπτικά μέσα (κάμερες, ραντάρ, συναγερμοί κλπ.) και η εκτέλεση του πρωτοκόλλου εργασίας θα γίνεται από το ανθρώπινο δυναμικό. Κατ’ αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται το λεγόμενο Face in, δηλαδή ο συνδυασμός ανθρώπων και μηχανών!!!
            Τον προληπτικό, αποτρεπτικό και παρεμβατικό χαρακτήρα αντικειμενικά μπορεί να τον εκτελέσει ΜΟΝΟ το ανθρώπινο δυναμικό.
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
            Η αναβάθμιση του υφισταμένου Προσωπικού Ασφαλείας της ΔΕΗ θεωρούμε ότι είναι το βασικότερο και το πλέον καθοριστικό σημείο, ώστε να «χτιστεί» μια «νέα Ασφάλεια ΔΕΗ» στα πρότυπα των πιο οργανωμένων Διευθύνσεων-Επιχειρήσεων (ιδιωτικού και δημοσίου τομέα) Ασφάλειας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
            Θεωρούμε ότι θα πρέπει να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση της εμπειρίας και της πολύ υψηλής επαγγελματικής επάρκειας του υπάρχοντος προσωπικού Ασφαλείας και αυτό ν’ αποτελέσει το βασικό κορμό της λειτουργίας της φύλαξης στην Επιχείρηση.
            Απαιτείται η μόνιμη διαρκής, ολοκληρωμένη, πιστοποιημένη από τους αρμόδιους φορείς εκπαίδευση στις σύγχρονες μεθόδους και διαδικασίες φύλαξης.
            Απαιτείται η ανάδειξη στελεχών (μελλοντικών Τομεαρχών – Υποτομεαρχών – Εποπτών Ασφαλείας – Αρχιφυλάκων) από τις γραμμές του υφισταμένου Προσωπικού Ασφαλείας.
            Απαιτείται να δοθούν κίνητρα και προϋποθέσεις εξέλιξης και ανάληψης ευθυνών.
            Απαιτούνται ασφαλείς, σύγχρονες και υγιεινές συνθήκες εργασίας.
            Απαιτείται εφοδιασμός με σύγχρονα ατομικά μέσα.
            Απαιτείται αποκλεισμός προσλήψεων Προσωπικού Ασφαλείας στο μέλλον, ως ανειδίκευτο προσωπικό ή μέσω των διαδικασιών για προστατευμένα άτομα (κάτι που ισχύει σήμερα).
            Με την αλλαγή κατηγορίας σε Τ ή ΔΟ δημιουργούνται οι προϋποθέσεις εύκολης και ευέλικτης μεταφοράς πλεονάζοντος προσωπικού προς την Διεύθυνση Ασφάλειας, γεγονός που υπηρετεί πιστά την φιλοσοφία της Επιχείρησης για καλύτερη αξιοποίηση προς όφελός της του υφιστάμενου προσωπικού, αφού μια πιθανή ανακατανομή και πληρέστερη αξιοποίηση του μόνιμου προσωπικού της Επιχείρησης, θα ελαχιστοποιήσει μέχρι και θα εξαλείψει την προσφυγή σε τρίτους (εργολάβους).
            Αυτό θα προσφέρει οικονομικό όφελος στην Επιχείρηση, αφού υπολογίζεται ότι θα εξοικονομήσει σε βάθος χρόνου, αν φύγουν όλοι οι εργολάβοι (υπολογίζονται σε 180 φυλάξεις πανελλαδικά, γύρω στα 2,5 εκατ. ευρώ ετησίως, χωρίς να χρειαστεί να δοθούν παραπάνω χρήματα στο υφιστάμενο προσωπικό, αφού το άνοιγμα του τερματικού Μ.Κ. για το Προσωπικό Ασφαλείας αποτελεί ΜΟΝΟΔΡΟΜΟ για την Επιχείρηση, ενόψει του «Ενιαίου Μισθολογίου»!!!
            Σημειώνουμε ότι ο κύριος όγκος του υπηρετούντος σήμερα Προσωπικού Ασφαλείας έχει υπηρεσιακή ηλικία 20-30 ετών, γεγονός που αποτελεί αντικειμενικό ευνοϊκό παράγοντα για την επίτευξη του στόχου της απόλυτης αξιοποίησής του.

            Για τους παραπάνω λόγους απαιτείται:
            Πλήρης μισθολογική εξίσωση του Προσωπικού Ασφαλείας που έχει τα τυπικά προσόντα (βάσει του άρθρου 4 του Κανονισμού), με το Τ ή ΔΟ προσωπικό … (Τωρινό εισαγωγικό κλιμάκιο 10 και καταληκτικό 1Β), ένταξή του στην Κατηγορία Τ4/Φ ή ΔΟ2/Φ (Φύλακες) και προώθηση κατά (1) Μ.Κ., για να αρθεί η χρονίζουσα αδικία, αφού το Προσωπικό Ασφαλείας (απόφοιτοι Λυκείου) μπήκαν στην Επιχείρηση με ΜΚ 11, δηλαδή όχι βάσει των τυπικών τους προσόντων.
            Άλλωστε το υφιστάμενο Προσωπικό Ασφαλείας εκτελεί διάφορα Τεχνικά και Διοικητικά καθήκοντα, όπως ο χειρισμός των τεχνικών εποπτικών μέσων (χειρισμός καμερών, control room, κέντρο λήψης σημάτων, ασύρματη επικοινωνία, χειρισμός pc, Πρωτόκολλο εισερχομένων-εξερχομένων, Πυρασφάλεια, μέτρα υγιεινής και Ασφάλειας κλπ.).
            Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι η δημιουργία ενιαίας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ για όλη την Επικράτεια και η αναβάθμιση του υφισταμένου Προσωπικού Ασφαλείας από ΓΥ3/Β (Βοηθητικό προσωπικό), σε Τ4/Φ ή ΔΟ2/Φ, αποτελούν ΜΟΝΟΔΡΟΜΟ για την Επιχείρηση, η οποία σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα διαθέτει εκ των έσω (χωρίς την προσφυγή σε τρίτους, αφού η τεχνοκρατική επάρκεια του προσωπικού της είναι πολύ μεγαλύτερη, απ’ αυτή των εργολάβων) ένα υπερσύγχρονο, ευέλικτο, αποτελεσματικότερο και πολύ πιο οικονομικό σχήμα, το οποίο θα βάζει νέα δεδομένα και στάνταρ στην παροχή υπηρεσιών Ασφάλειας σε διεθνές επίπεδο.

Με εκτίμηση
  
 Για το Διοικητικό Συμβούλιο

         Ο Πρόεδρος                                                                           Ο Γεν. ΓραμματέαςΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ                                                     ΤΡΑΓΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ


Κοινοποίηση:
-  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ, κ. Απόστολο Μπαράτση
-  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ, κ. Ράνια Αικατερινάρη
-  ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ, κ. Γιώργο Τριανταφύλλη
-  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΥΣ, κ. Μιχάλη Τσερέκλα
-  ΤΟΜΕΑΡΧΗ ΤΟΠΑΦΕ, κ. Αλέξανδρο Μπουρανόπουλο
-  ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ-ΚΗΕ
-  ΕΔΟΠ ΔΕΗ, κ.κ. Δημόπουλο Αθανάσιο, Καρακαξίδη Δημήτριο, Κουλιζάκο Σταύρο,
   Σπυρόπουλο Βασίλειο
-  ΣΠΑΡΤΑΚΟ, κ.κ. Κάτανα Γεώργιο, Μάστορα Αθανάσιο
-  ΕΤΕ ΔΕΗ