Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021

Η καλύτερη ΣΣΕ της τελευταίας δεκαετίας!!!

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες

Βρισκόμαστε ένα βήμα πριν την υπογραφή της νέας ΣΣΕ και όπως κάναμε σε ΟΛΕΣ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ τις προηγούμενες Συλλογικές Συμβάσεις θα επιχειρήσουμε μια αποτίμηση του κειμένου το οποίο βρίσκεται στα χέρια μας…