Δευτέρα 22 Απριλίου 2013

ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΑΣΠΑ ΔΕΗ 2013 (21-22/5/2013)Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   Νο 1
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑ.Σ.Π.Α. ΔΕΗ


Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σήμερα 29 Μαρτίου 2013 έγινε η Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας, όπου έδωσαν το παρόν τα Ταμειακώς εντάξει μέλη του Λεκανοπεδίου Αττικής και των επαρχιακών διαμερισμάτων.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συναδέλφους που προσήλθαν και να απευθύνουμε εκ μέρους μας προς όλα τα μέλη του Συλλόγου έναν εγκάρδιο Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Ο   Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο.

Παρουσία Δικαστικού αντιπροσώπου έγινε η εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία αποτελείται από τους κ.κ. (1) ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ ΣΤΑΥΡΟ, (2) ΠΑΝΤΕΛΗ ΠΕΤΡΟ και (3) ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΣΤΕΛΙΟ, ως τακτικούς και ΤΣΙΤΣΙΡΙΓΓΟ ΝΙΚΟ ως αναπληρωματικό.
Η εκλεγείσα Εφορευτική Επιτροπή, σύμφωνα με το Καταστατικό του Συλλόγου και το Νόμο 1264/1982 ανέλαβε την υποχρέωση να ενεργήσει εκλογές για την ανάδειξη νέου ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ και των ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ για τις δευτεροβάθμιες Οργανώσεις, ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ και ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ.
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε στη συνεδρίαση της 29ης Μαρτίου 2013 όπως οι εκλογές διενεργηθούν στις 21 και 22 Μαΐου 2013 για την επαρχία. Για την Αττική θα διενεργηθούν στα γραφεία του Συλλόγου (Στουρνάρη 73-75, 1ος Όροφος) και κατά τις ώρες 10.00 π.μ. έως 17.00 στις 21 και 22 Μαΐου 2013.
Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να καταρτιστούν τα ψηφοδέλτια βάσει του Νόμου 1264/1982 καλούνται οι επιθυμούντες που θα θέσουν υποψηφιότητα να υποβάλλουν ή να αποστείλουν στην Εφορευτική Επιτροπή το αργότερο μέχρι 17 Μαΐου 2013 την συνημμένη έντυπη δήλωση ή άλλη χειρόγραφη, η οποία θα μας κοινοποιεί την υποψηφιότητα τους.
Θα πρέπει να δηλώσουν ξεκάθαρα σε ποιο συνδυασμό και σε ποια αξιώματα επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα, δηλαδή Διοικητικό Συμβούλιο, Εργατικό Κέντρο, Ομοσπονδία, Εξελεγκτική Επιτροπή. Όσοι θέσουν υποψηφιότητα για Εξελεγκτική Επιτροπή δεν έχουν δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα για Δ.Σ., ΕΚΑ, ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. Δηλώσεις που θα υποβληθούν ή θα φτάσουν μετά τις 9 Μαΐου 2013 δεν θα ληφθούν υπόψιν.
Επίσης όσοι συνάδελφοι το επιθυμούν, μπορούν να αποστείλουν την υποψηφιότητα τους στο FAX του Συλλόγου στο 210-5249449 ή ταχυδρομώντας αυτή με συστημένη επιστολή έγκαιρα, ώστε να έχει παραληφθεί το αργότερο μέχρι την παραπάνω ημερομηνία στην παρακάτω διεύθυνση:
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΟΜΟΝΟΙΑΣ
κ.κ. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ ΣΤΑΥΡΟ ή ΠΑΝΤΕΛΗ ΠΕΤΡΟ ή ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΣΤΕΛΙΟ
POST RESTANTE ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΑΙΟΛΟΥ 100
Τ.Κ. 10200 ΑΘΗΝΑ
Όσοι από τους υποβάλλοντες Αίτηση υποψηφιότητας δεν περιλαμβάνονται σε κοινή Δήλωση Υποψηφίων Συνδυασμού θα ανακηρύσσονται από την Εφορευτική Επιτροπή σαν ανεξάρτητοι υποψήφιοι. Επίσης η Εφορευτική Επιτροπή θα δεχτεί και μαζικές υποψηφιότητες από εκπροσώπους Συνδυασμών ή Παρατάξεων.
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Θα πρέπει όλοι να δώσουμε το παρόν στις Αρχαιρεσίες του Συλλόγου μας, ώστε να δείξουμε την πραγματική μας δύναμη, συσπειρωμένοι όλοι στον Κλαδικό μας Σύλλογο, ο οποίος είναι ο ΜΟΝΟΣ ΙΚΑΝΟΣ και αρμόδιος να διαπραγματευτεί και να διεκδικήσει τα θέματα που μας απασχολούν.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
   
Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
  
ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ   -   ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
-    ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ  

ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ 2013

 YΗΣ ΛΟΥΡΟΥ
ΓΕΦΥΡΑ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΠΑΣΠΑ ΔΕΗ 2013