Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΑΣΠΑ ΔΕΗ ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΔΕΗ κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΤΑΣΣΗ


 ΗΜ/ΝΙΑ:26-02-2020

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΗ

 
ΠΡΟΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ, κ. Γεώργιο Στάσση

 

Κύριε Πρόεδρε και Διευθύνοντα Σύμβουλε,

             Έχοντας βαθιά επίγνωση των τεραστίων προβλημάτων και κινδύνων που διατρέχουν καθημερινά οι εγκαταστάσεις της Επιχείρησης, κυρίως λόγω των τρομακτικών ελλείψεων σε προσωπικό, της αναποτελεσματικής διοικητικής διάρθρωσης και των παρωχημένων τεχνικών μέσων και υποδομών ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας, σας καταθέτουμε την πρότασή μας για την αναβάθμιση της Ασφάλειας των Εγκαταστάσεων της ΔΕΗ ΑΕ με βάση τις σύγχρονες ανάγκες λειτουργίας της.