Σάββατο 14 Οκτωβρίου 2017

Χρεοκοπία της ΔΕΗ σημαίνει άτακτη χρεοκοπία της Ελλάδας…

Αριστοτέλης Βασιλάκης
Πρόεδρος ΠΑΣΠΑ ΔΕΗ
του Αριστοτέλη Βασιλάκη


Διαβάζω και ακούω συνεχώς τους τελευταίους μήνες από πολιτικούς, στελέχη και συνδικαλιστές, μια μόνιμη επωδό ότι η ΔΕΗ διανύει την κρισιμότερη περίοδο στην ιστορία της. Πολλοί λένε και δεν έχουν άδικο πως η μεγαλύτερη Δημόσια Επιχείρηση πολύ σύντομα θα είναι κάτι εντελώς διαφορετικό απ’ αυτό που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα… Σίγουρα πιο συρρικνωμένο και οπωσδήποτε πιο αδύναμο.