Παρασκευή 9 Αυγούστου 2013

Έγκλημα εκ προμελέτης το ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ της ΔΕΗ!!!του Θανάση Δημόπουλου
Γενικού Γραμματέα του Πανελλήνιου Συλλόγου Προσωπικού Ασφαλείας ΔΕΗ

Βαδίζουμε αισίως το 17ο έτος απελευθέρωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας. Το Αύγουστο του 2003 στο Λονδίνο είχαμε Blackout. Τον Σεπτέμβριο είχαμε Blackοut στην Ανατολική Δανία και τη Νότια Σουηδία. Επίσης είχαμε το μεγαλύτερο και χειρότερο Blackοut στην Ιταλία τα τελευταία 60 χρόνια… Όλα τα παραπάνω αποτελούν μερικά από τα «καλά» της απελευθέρωσης! Όλες οι νομοθετικές ρυθμίσεις κατά των μονοπωλίων περιόρισαν δραστικά τις κρατικές επιχειρήσεις, σαν τη ΔΕΗ και τη ΔΕΗ φυσικά. Ο «χώρος» που δημιουργήθηκε για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις στον ενεργειακό χώρο, για επενδύσεις δεν καλύφθηκε και τα δυσμενή αποτελέσματα αυτής της στρέβλωσης, αποτέλεσε την επιβάρυνση των καταναλωτών και της κοινωνίας μας γενικότερα, με αυξήσεις της KW, με μειώσεις προσωπικού και απασχόλησης, με ανεργία…