Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 2023

Ενεργειακές ανακατατάξεις - αναδιανομές και η ΔΕΗ!

Αριστοτέλης Βασιλάκης

πρ. Πρόεδρος ΠΑΣΠΑ ΔΕΗ

Β’ αναπλ. Γραμματέας

Μέλος Δ.Σ. ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ

Οι θεογονικές πλημμύρες στη Θεσσαλία, που ακολούθησαν τις πυρκαγιές σε όλη την Ελλάδα, έθεσαν για πολλοστή φορά σε αμφισβήτηση τον πανθομολογούμενα  ανεπαρκή και αναποτελεσματικό κρατικό μηχανισμό.