Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2023

Προτάσεις ΠΑΣΠΑ ΔΕΗ ενόψει ΕΣΣΕ 2024


Συνάδελφοι, συναδέλφισσες

H ΔΕΗ Α.Ε. βρίσκεται σ’ ένα στάδιο ραγδαίου μετασχηματισμού. Για πολλούς οι αριθμοί τις περισσότερες φορές λένε την αλήθεια, ωστόσο για άλλους η στατιστική είναι ο καλύτερος κοινωνικά αποδεκτός τρόπος για να πεις ψέματα.

Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 2023

Ενεργειακές ανακατατάξεις - αναδιανομές και η ΔΕΗ!

Αριστοτέλης Βασιλάκης

πρ. Πρόεδρος ΠΑΣΠΑ ΔΕΗ

Β’ αναπλ. Γραμματέας

Μέλος Δ.Σ. ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ

Οι θεογονικές πλημμύρες στη Θεσσαλία, που ακολούθησαν τις πυρκαγιές σε όλη την Ελλάδα, έθεσαν για πολλοστή φορά σε αμφισβήτηση τον πανθομολογούμενα  ανεπαρκή και αναποτελεσματικό κρατικό μηχανισμό.