Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2023

Προτάσεις ΠΑΣΠΑ ΔΕΗ ενόψει ΕΣΣΕ 2024


Συνάδελφοι, συναδέλφισσες

H ΔΕΗ Α.Ε. βρίσκεται σ’ ένα στάδιο ραγδαίου μετασχηματισμού. Για πολλούς οι αριθμοί τις περισσότερες φορές λένε την αλήθεια, ωστόσο για άλλους η στατιστική είναι ο καλύτερος κοινωνικά αποδεκτός τρόπος για να πεις ψέματα.