Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΑΣΠΑ ΔΕΗ ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΔΕΗ κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΤΑΣΣΗ


 ΗΜ/ΝΙΑ:26-02-2020

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΗ

 
ΠΡΟΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ, κ. Γεώργιο Στάσση

 

Κύριε Πρόεδρε και Διευθύνοντα Σύμβουλε,

             Έχοντας βαθιά επίγνωση των τεραστίων προβλημάτων και κινδύνων που διατρέχουν καθημερινά οι εγκαταστάσεις της Επιχείρησης, κυρίως λόγω των τρομακτικών ελλείψεων σε προσωπικό, της αναποτελεσματικής διοικητικής διάρθρωσης και των παρωχημένων τεχνικών μέσων και υποδομών ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας, σας καταθέτουμε την πρότασή μας για την αναβάθμιση της Ασφάλειας των Εγκαταστάσεων της ΔΕΗ ΑΕ με βάση τις σύγχρονες ανάγκες λειτουργίας της.

 

Παρασκευή 3 Ιανουαρίου 2020

Συνάντηση ΠΑΣΠΑ ΔΕΗ με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου ΔΕΗ κ. Γεώργιο Στάσση


Συνάδελφοι
Σήμερα Παρασκευή 3-1-2020 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του προεδρείου του Συλλόγου μας με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου ΔΕΗ κ. Γεώργιο Στάσση. Στην συνάντηση παρέστη και ο Γενικός Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων κ. Γεώργιος Δαμάσκος.