Κυριακή 5 Ιουνίου 2011

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΗ


ΠΡΟΣ:
ΠΡΟΕΔΡΟ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΔΕΗ κ. Αρθούρο Ζερβό
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  κ. Ράνια Αικατερινάρη
ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ κ. Γιώργο Τριανταφύλλη
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΥΣ κ. Μιχάλη Τσερέκλα
ΤΟΜΕΑΡΧΗ ΤΟΠΑΦΕ κ. Αλέξανδρο Μπουρανόπουλο
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ & ΜΕΛΗ Δ.Σ. ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ


Κύριε Πρόεδρε και Διευθύνοντα Σύμβουλε,
Κύριοι Διευθυντές,
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,
Ο Σύλλογος μας έχοντας βαθιά επίγνωση των τεραστίων προβλημάτων και κινδύνων που διατρέχουν καθημερινά οι εγκαταστάσεις της επιχείρησης, λόγω των τρομακτικών ελλείψεων σε προσωπικό, της αναποτελεσματικής διοικητικής διάρθρωσης και των παρωχημένων τεχνικών μέσων και υποδομών ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας, σας καταθέτει συνοπτικά τις προτάσεις του για την εν γένει αναβάθμιση της Ασφάλειας της ΔΕΗ και της «επικαιροποίησης» της στις σύγχρονες ανάγκες.
Το τελευταίο αποτρόπαιο τρομοκρατικό χτύπημα στην καρδιά του κράτους, δηλαδή στο στρατηγείο του πρώην υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, απέδειξε ότι η νέα γενιά τρομοκρατών μέρα με την ημέρα εκπαιδεύεται, εξελίσσεται, εκσυγχρονίζεται…  Αυτή τη φορά χτύπησε μ’ έναν πολύ σύγχρονο τρόπο, ο οποίος ανέδειξε την γύμνια της χώρας μας σε θέματα Ασφάλειας του πολίτη και της δημόσιας περιουσίας.
Κι ενώ η νέα γενιά τρομοκρατών δείχνει μια πρωτόγνωρη και αποτελεσματική ευελιξία, αντιθέτως το ελληνικό κράτος αποδεικνύεται καθημερινά εντελώς δυσκίνητο σε ζητήματα Ασφάλειας, αφού  παρά τον πακτωλό χρημάτων που δαπανάται ασκόπως σε προμήθειες, εργολαβίες και ακριβά «επενδυτικά σχέδια», εντούτοις εξακολουθεί ν’ αποδεικνύεται διάτρητο, ανεπαρκές και ευάλωτο σε εσωτερικούς και εξωτερικούς κινδύνους…
Στα καθ’ ημάς η Ασφάλεια της ΔΕΗ, δυστυχώς εδώ και δύο δεκαετίες αντιμετωπίζει τις «παιδικές ασθένειες», που αντιμετωπίζουν οι περισσότερες υπηρεσίες του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα…
Οι προτάσεις μας στο παρόν κείμενο θα είναι συνοπτικές και θα αφορούν αποκλειστικά την αναβάθμιση του υπάρχοντος Προσωπικού Ασφαλείας (τις συνολικές προτάσεις μας για την ΑΣΦΑΛΕΙΑ της ΔΕΗ θα σας τις καταθέσουμε αναλυτικά σε ΥΠΟΜΝΗΜΑ εντός λίγων ημερών).
Η αναβάθμιση του υφισταμένου Προσωπικού Ασφαλείας της ΔΕΗ θεωρούμε ότι είναι τα βασικότερο και το πλέον καθοριστικό σημείο,  ώστε από κοινού να «χτίσουμε» μια «νέα Ασφάλεια ΔΕΗ», στα πρότυπα των πιο οργανωμένων Διευθύνσεων – Επιχειρήσεων (ιδιωτικού και δημοσίου τομέα) Ασφάλειας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.  
Θεωρούμε ότι θα πρέπει να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση της εμπειρίας και της πολύ υψηλής επαγγελματικής επάρκειας του υπάρχοντος προσωπικού ασφαλείας και αυτό ν’ αποτελέσει τον βασικό κορμό της λειτουργίας της φύλαξης στην Επιχείρηση.
-Ζητάμε την διαρκή, ολοκληρωμένη, πιστοποιημένη από τους αρμόδιους φορείς εκπαίδευση στις σύγχρονες μεθόδους και διαδικασίες φύλαξης.
-Ζητάμε την ανάδειξη στελεχών (μελλοντικών Τομεαρχών – Υποτομεαρχών – Εποπτών Ασφαλείας – Αρχιφυλάκων) από τις γραμμές του.
-Κίνητρα και προϋποθέσεις εξέλιξης και ανάληψης ευθυνών.
-Ασφαλείς – σύγχρονες και υγιεινές συνθήκες εργασίας.
-Εφοδιασμό με σύγχρονα ατομικά μέσα.
-Αποκλεισμό προσλήψεων προσωπικού ασφαλείας στο μέλλον, ως ανειδίκευτο προσωπικό ή μέσω των διαδικασιών για προστατευμένα άτομα.
-Προσωρινή απαγόρευση μετατάξεων του Προσωπικού Ασφαλείας σε άλλες ειδικότητες.
-Δημιουργία προϋποθέσεων αμοιβαίας κινητικότητας μεταξύ του Προσωπικού Ασφαλείας και του Δ/Ο προσωπικού για καλύτερη αξιοποίηση προς όφελος της Επιχείρησης, αφού μια πιθανή ανακατανομή και πληρέστερη αξιοποίηση του μόνιμου προσωπικού της Επιχείρησης, θα ελαχιστοποιήσει μέχρι και θα εξαλείψει την προσφυγή σε τρίτους (εργολάβους).
Σημειώνουμε ότι ο κύριος όγκος του υπηρετούντος σήμερα Προσωπικού Ασφαλείας έχει υπηρεσιακή ηλικία 15-20 ετών, γεγονός που αποτελεί αντικειμενικό ευνοϊκό παράγοντα για την επίτευξη του στόχου της απόλυτης αξιοποίησης του.
Για τους παραπάνω λόγους ζητάμε:
-Πλήρη μισθολογική εξίσωση του Προσωπικού Ασφαλείας που έχει τα τυπικά προσόντα (βάσει του άρθρου 4 του Κανονισμού), με το Δ/Ο προσωπικό… (Τωρινό εισαγωγικό κλιμάκιο 10 και καταληκτικό 1Β), ένταξη του στην Κατηγορία ΔΟ2/Φ (Φύλακες) και προώθηση κατά (1) ΜΚ, για να αρθεί η χρονίζουσα αδικία, αφού το Προσωπικό Ασφαλείας (απόφοιτοι Λυκείου) μπήκαν στην επιχείρηση με ΜΚ 11, δηλαδή όχι βάσει των τυπικών τους προσόντων.
-Διεύρυνση των καταληκτικών ΜΚ όλων των Κατηγοριών Κατώτερης Εκπαίδευσης (ΓΥ).
-Εξομοίωση του ειδικού επιδόματος Κυρίων Σταθμών Παραγωγής του Προσωπικού Ασφαλείας σε 40% από 25% που είναι σήμερα.
-Επέκταση του επιδόματος Απομόνωσης σε όλες τις κατηγορίες που υπηρετούν στον ίδιο υπηρεσιακό χώρο. Παρατηρείται ειδικά σε ΑΗΣ και ΥΗΣ το Προσωπικό Ασφαλείας να υπηρετεί στο πιο απομακρυσμένα σημεία (φυσιολογικό λόγω της φύσης της εργασίας του) και να είναι το ΜΟΝΟ που δεν λαμβάνει το επίδομα Απομόνωσης.
-Ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά όλων των εργαζομένων στα Κυλικεία.   
 Για το Διοικητικό Συμβούλιο

    

          Ο Πρόεδρος                                                                          Ο Γεν. Γραμματέας
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ                                                     ΤΡΑΓΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου